Pages

Friday, October 29, 2010

Tidak menyelesaikan persoalan dengan segera


Kadangkala sesuatu masalah itu hanya memerlukan penyelesaiannya dengan satu patah perkataan sahaja, atau dengan satu keputusan atau dengan satu ziarah, atau dengan satu pertemuan, atau dengan satu permintaan maaf, atau dengan satu cercaan atau dengan satu nasihat, atau dengan satu tunjuk ajar atau dengan satu penjelasan atau dengan apa-apa jua cara lain yang mudah. Tetapi jika ini di biar dan di tangguhkan ianya akan menyusahkan gerakan dan gerakan terpaksa menghabiskan masa yang panjang untuk menyelesaikannya. Hasilnya boleh jadi berjaya dan boleh jadi juga gagal.


No comments: